Celoslovenská púť 
k hrobu o. Františka Blachnického

Príď putovať spolu s nami !

Popis púte

XI. celoslovenská púť HSŽ a KOČ k hrobu ctihodného Božieho služobníka otca Františka Blachnického, zakladateľa HSŽ a KOČ,
z príležitosti jeho nedožitých 100. narodenín

Informácie o púti

Téma: Otec František a Domáca Cirkev

Miesto a čas

Krościenko nad Dunajcom
sobota 28. august 2021

Program

9.30 – Úvod púte a modlitba chvál
10.30 – Katechéza a svedectvo
12.00 – prestávka na obed, prechádzka chodníkom Cesta nového človeka v centre HSŽ na Kopiej Górce, prehliadka areálu centra, osobné stretnutia a rozhovory
15.00 – Korunka Božieho milosrdenstva a tichá adorácia
16.00 – Eucharistia

Stravovanie  

Strava z vlastných zásob.

Účasť na púti (pandemické opatrenia)

Účasť na púti možná podľa platných epidemiologických pravidiel (aktuálne iba plne zaočkovaní).
- Informácie o cestovaní do zahraničia 
- Informácie o cestovaní do SR

Miesto púte 

Krościenko nad Dunajcom

This page was made with Mobirise template